monografie autorů
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.  a  PhDr. Marie Formáčková:


Kmotry této knihy jsou:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., děkan 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
a
Hanka Kynychová, populární trenérka aerobiku známá z televize

Odborná publikace z pera předního odborníka na tuto problematiku Doc. MUDr. Leoše Středy, Ph.D. je monografií, které analyzuje a porovnává všechny známé dietologické směry a redukční terapie vyzkoušené v celém světě. Kniha nabízí  přehledný návod, jak účinně a bez vedlejších zdravotních rizik redukovat nadváhu. Doc. Středa je náš nejznámější lékař, který se zabývá obezitologií a redukčními kúrami, zakladatel Institutu lékařské regenerace a kosmetiky (www.streda.com). Dnes se věnuje vývoji nových lékařských a kosmetických přístrojů, speciálních léčebných a kosmetických přípravků a výuce studentů. Přednáší na Karlově univerzitě v Praze. Literárně s docentem Středou spolupracovala PhDr. Marie Formáčková, která pracovala dvacet let jako šéfredaktorka časopisů Vlasta a Květy. Dnes je na volné noze a je autorkou více než padesáti knih. 

Kliknutím na následující linky otevřete krátké filmy o monografii Univerzita hubnutí na youtube

http://www.youtube.com/watch?v=WlkFaCXEdvk

http://www.youtube.com/watch?v=9Z7gkdtkQ1M